Kỹ năng là gì?

Kỹ năng (biết cách làm) là những năng lực cần thiết để thực hiện 1 nhóm tác vụ nào đó và nó là kết quả của đào tạo và kinh nghiệm.
Có hai cấp độ của việc rèn luyện kỹ năng:
1. Cơ bản – Anh ta cần phải nghĩ về những gì mà anh ta đang làm trong khi anh ta thực hiện các kỹ năng.
2. Cao cấp – Anh ta có thể để thực hiện các kỹ năng mà không cần suy nghĩ về những gì mình đang làm.
VD các kỹ năng:
• Kỹ năng giao tiếp
• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng quản lý thời gian
• Kỹ năng bán hàng và chốt đơn hàng
• Kỹ năng tin học VP Excel, Word,..
• Kỹ năng viết
• Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng thuyết trình

Phạm Thanh Tú

MTM.edu.vn

Trả lời