Tuyển dụng

Cộng tác viên

Thao gia khởi tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo

Nội dung công việc:

  • Quản lý lớp học/ học sinh.
  • Hỗ trợ sinh viên.
  • Quản lý và phát triển dịch vụ của công ty.
  • Làm việc 6 ngày trong tuần.

Phúc lợi:

  • Lương và phụ cấp.
  • Bảo hiểm theo tiêu chuần nhà nước.