3 cách để trở thành nhà lãnh đạo, KHÔNG PHẢI là người quản lý

Hỏi nhân viên của bạn về tốt, xấu và tồi tệ.

 

3 cách để trở thành nhà lãnh đạo, KHÔNG PHẢI là người quản lý

 

*Bình luận của Kammi Skrzypek, người đứng đầu lãnh thổ phía Bắc tại Farmers Insurance.

Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể đóng nhiều vai trò trong công ty. Trừ khi bạn tự mình làm việc, một trong những vai trò quan trọng nhất là hướng dẫn nhóm của mình. Và đối với nhiều người trong chúng ta, điều này có thể không đến một cách tự nhiên.

Tôi nhận thấy rằng sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên là chìa khóa thành công chung của công ty. Nó giúp tạo tác động tích cực và lâu dài lên tinh thần làm việc của tất cả mọi người. Theo thời gian sẽ dẫn đến kết quả tích cực.

Tôi đã phát triển một số mẹo tôi gọi là “3 C” mà trước đây tôi đã áp dụng để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc:

1. Communication (Giao tiếp)

Điều quan trọng là nên ngồi xuống với đội ngũ của bạn càng nhiều càng tốt và yêu cầu họ về những điều tốt, xấu và tồi tệ. Đây là một bước rất đơn giản mà bạn có thể thường bỏ qua khi bạn đang đảm nhiệm một nhóm. Tôi cho những người làm việc trong nhóm thấy rằng tôi thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo thực sự cần dũng cảm tự thừa nhận về những gì họ không biết. Coi đó là một cơ hội để học hỏi từ nhân viên. Điều này có thể giúp xây dựng một môi trường làm việc cởi mở và thiết lập lòng tin với đội của bạn.

2. Confidence (Độ tin cậy)

Bạn cần phải tin tưởng vào bản thân mình như một nhà lãnh đạo, nhưng bạn cũng cần thể hiện sự tự tin về khả năng của đội mình. Khi tôi bắt đầu vị trí mới, tôi đã nói với nhóm của tôi rằng tôi sẽ không nói cho họ biết phải làm gì – họ cần cho tôi biết họ sẽ làm gì – cho họ cơ hội để giới thiệu những kỹ năng họ đã có.

Điều quan trọng là giúp nhóm của bạn phát triển sự tự tin và phát huy hết khả năng của mình. Xét cho cùng, một số trong số họ có thể sẽ điều hành công ty trong tương lai. Khuyến khích và tăng cường sự tự tin của nhân viên bằng cách nhắc nhở họ rằng không có ý tưởng nào là không thể cân nhắc.

3. Commitment (Cam kết)

Tôi cam kết cho nhóm của tôi cũng như họ cam kết với tôi. Với một luồng liên lạc liên tục và tôn trọng lẫn nhau, cam kết đến tự nhiên. Tôi cũng mở ra nhiều cách khác nhau để làm việc với nhân viên của mình, có nghĩa là tôi không đặt kỳ vọng vào họ, và tôi cố gắng linh hoạt với lịch trình khi có thể. Cam kết có nghĩa là tin tưởng vào nhân viên của bạn để họ tự do làm công việc của họ, làm tốt và nhận được kết quả.

Nhìn chung, các chủ đề chung giữa “3 C” là sự tin tưởng và tôn trọng. Khi bạn tin tưởng và đối xử với nhóm của bạn với sự tôn trọng, họ sẽ làm tương tự – và điều này làm cho họ có nhiều khả năng phát triển vaf làm việc hết năng suất.

Là một nhà lãnh đạo có nghĩa là bạn là người đầu tiên và trên hết là một giáo viên và một hình mẫu. Mô hình các hành vi mà bạn muốn thấy trong nhóm của bạn, thể hiện sự tự tin, và không bao giờ ngừng giao tiếp – đó là cách mà các nhà lãnh đạo được tạo ra.

Theo Thời Đại

Trả lời