Thay đổi?

Thay đổi là gì?

Thay đổi là bước chuyển từ một trạng thái ổn định tương đối sang một trạng thái khác, là một cách để thích nghi với những thay đổi của môi trường (P.Goodman- Change in Organizations, Jossey-Bass,San Francisco,1992).

Tại sao cần phải thay đổi?
Vì thế giới luôn luôn thay đổi đòi hỏi chúng ta cần có thái độ chủ động để ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy đến với chúng ta.

Các dạng thay đổi:

 • Thay đổi có tính chất thường xuyên, hàng ngày gọi là cải tiến.
 • Thay đổi có giai đoạn, lâu lâu mới có và tính chất lớn gọi là tái cấu trúc.

Tại sao chúng ta ngại thay đổi?

Vì những trở lực sau:

 • Những chi phí trực tiếp cho việc thay đổi
 • Giữ thể diện
 • Sợ những điều chưa biết
 • Phá bỏ những thói quen cũ
 • Các hệ thống không hoà hợp
 • Động lực đội không hoà hợp

Do đó, ta thấy những công ty/con người khỏe mạnh rất khó thay đổi còn những công ty/con người bệnh hoạn rất dễ thay đổi.

Các giải pháp có thể áp dụng để không ngại thay đổi:

 1. Giao tiếp
 2. Học hỏi
 3. Sự tham gia của các cá nhân liên quan
 4. Quản lý stress
 5. Thương lượng
 6. Ép buộc 

Mỗi giải pháp đều có cái lợi và cái hại riêng nên tùy tình huống mà dùng, có thể phối hợp 2 hoặc nhiều giải pháp cùng lúc. Trong đó, giải pháp giao tiếp là quan trọng nhất.

Phạm Thanh Tú

MTM.edu.vn

 

Trả lời