Thái độ là gì?

Thái độ (biết tại sao) là niềm tin và ý kiến của 1 cá nhân mà nó có thể bổ trợ hoặc ức chế các hành vi của cá nhân đó.
VD: Như câu chuyện “Con cá-Cần Câu-Người ăn xin”: Chính ông ăn xin ấy tự giết mình khi chỉ biết nhốt mình trong suy nghĩ rằng ngoài ăn xin ra ông ấy không thể làm được gì dù được người khác “cầm tận tay-Day tận mặt” cách để kiếm ăn no bụng.
Trong cuộc sống hoặc trong công việc hiện tại thì thái độ rất quan trọng. Nó sẽ quyết định bạn là ai và bạn sẽ như thế nào. Do đó điều cần nhất là phải phải luyện cho mình 1 tinh thần “Can do/Có thể làm được” để có thể vượt qua những rào cản trong cuộc sống và trong công việc.
“Bạn sẽ không chọn được nơi bạn sinh ra nhưng bạn sẽ chọn được nơi bạn muốn đến”.
Bạn sẽ chọn như thế nào là do thái độ của bạn đối với việc đó như thế nào và bạn phải chịu trách nhiệm với những lựa chọn đó.
Sunrise Training
MTM.EDU.VN

Trả lời