Sự khác nhau giữa thất bại và thành công

Thành công = Kiến thức + Làm việc chăm chỉ (kỹ năng) + Chân thành + Khiêm tốn.
Thất bại = Lười biếng + Gian dối + Ganh tỵ + Cái tôi quá lớn.

SOF

Phạm Thanh Tú

MTM.edu.vn

Trả lời