Quản lý thời gian hiệu quả

Thời gian?

Thời gian là quý báu cho bất kỳ ai và dù ở trong hoàn cảnh nào, bạn vẫn phải biết quản lý thời gian của mình.

Quản lý thời gian?

Quản lý nghĩa là làm việc và tổ chức cùng với người khác. Phần lớn thời gian bạn đã dùng để giao tiếp, tổ chức công việc với nhân viên. Muốn tổ chức với người khác, bạn phải biết tự tổ chức và quản lý thời gian của chính mình.

Lợi ích của việc quản lý thời gian?

Quản lý thời gian hiệu quả đem lại nhiều lợi ích:

 • Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn
 • Giảm căng thẳng
 • Tăng hiệu quả
 • Tăng niềm vui trong công việc
 • Tăng năng suất của cá nhân và tập thể
 • Tăng “thời gian riêng tư ” cho bạn dùng

–> Quản lý thời gian hiệu quả sẽ giúp bạn suy nghĩ thêm cho công việc quan trọng và thì giờ giải trí.

Mô hình 5A trong quản lý thời gian hiệu quả:

Picture2

 1. AWARE : Nhận biết : để đề ra mục tiêu cho cá nhân & công việc. Sau đó sắp xếp ưu tiên
 2. ANALYSE : Điều cần làm
 3. ATTACK : Ăn cắp thời gian –> loại bỏ kẻ ăn cắp thời gian của mình.
 4. ASSIGN : Lập thứ tự ưu tiên
 5. ARRANGE : Hoàn thiện kỹ năng, lập kế hoạch
 6. SAVE TIME, BETTER USE : Tiết kiệm thời gian, sử dụng thời gian tốt hơn

Trong đó: 

 1. Aware : Nhận biết

Nhận biết đâu là điều quan trọng cho cá nhân và công việc. Giai đoạn đầu tiên này giúp xác định mục tiêu cụ thể các yếu tố trên. Bạn phải coi trọng các yếu tố liên quan đến cách thức sử dụng thời gian, thói quen, tác phong, giao tiếp và trách nhiệm công việc của bạn.

 1. Analysis : Phân tích điều cần làm.

Để cải thiện sử dụng thời gian bạn cần đào sâu chi tiết về cách sử dụng thời gian hiện tại / những điều làm mất thời gian. Phân tích như vậy giúp bạn sẽ xác định được cần làm gì để tốt hơn.

 1. Attack : Ăn cắp thời gian (TG)

Có nhiều điều làm mất thời gian của bạn. Những “kẻ cắp thời gian” cần phải loại bỏ khi bạn chú tâm vào những điều cần yếu.

 1. Assign : Lập thứ tự ưu tiên

Khi loại trừ “kẻ cắp thời gian”, bạn nhớ lập thứ tự ưu tiên cho công việc đang dang dở.

Cần làm những việc này một cách đều đặn.

 1. Arrange : Lập kế hoạch

Giai đoạn cuối cùng là bạn phải sắp xếp thời gian có mục đích rõ ràng. Nhớ đều đặn hoàn thiện các kỹ năng “nhỏ bé” kể trên để phục hồi thời gian đã mất. Bạn cần phải có kế hoạch thông minh.

Ví dụ: 

Khi trong cuộc sống hay công việc bạn có cả mớ việc để làm:

 • Gặp đối tác
 • Cafe với bạn bè
 • Báo cáo đúng và đủ
 • công việc hành chính
 • Phỏng vấn
 • Soạn tài liệu đào tạo
 • Họp

A1: Xác định mục tiêu của mình là gì và cái gì là quan trong cần làm. VD: mục tiêu là hoàn thành tốt công việc được giao và công việc cần làm là gặp đối tác, báo cáo đúng và đủ, …

A2: Liệt kê các khoảng thời gian mà mình dành cho các công việc: 

 • Gặp đối tác: 2h
 • Cafe với bạn bè: 1h
 • Báo cáo đúng và đủ: 30 phút
 • công việc hành chính: 30 phút
 • Phỏng vấn: 3h
 • Soạn tài liệu đào tạo 2h
 • Họp: 30 phút

A3: Loại bỏ các việc không quan trọng và làm mất tời gian của mình. VD: Cafe bạn bè để khi khác, soạn tải liệu giao 1 bạn nào đó làm, …

A4: Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. VD: ưu tiên 1: gặp đối tác, ưu tiên 2 báo cáo, ưu tiên 3: họp, …

A5: Lập kế hoạch: bạn cần trả lời các câu hỏi sau trong bảng kế hoạch: làm việc: việc gì? ai làm? làm thế nào? khi nào xong? chi phí bao nhiêu và cần gì để thực hiện?

Chúc các bạn luôn quản lý thời gian hiệu quả và thành công.

MTM.edu.vn

Trả lời