Nếu bạn không đi xây giấc mơ của bạn thì người khác sẽ thuê bạn xây giấc mơ của họ

Nếu bạn không đi xây giấc mơ của bạn thì người khác sẽ thuê bạn xây giấc mơ của họ.
5 khía cạnh của việc biến giấc mơ thành sự thật đó là:
1. Bạn đang ở đâu? (cái này khó nhưng hơn ai hết bạn cần xác định rõ về nơi bạn đứng).
2. Điểm đến của bạn là đâu? (phải “cụ thể” (SMART) chứ không nó sẽ thành “cụ không thể”)
3. Trên đường đi từ nơi bạn đứng đến nơi bạn muốn đến có những rào cản nào và làm cách nào để dẹp bỏ các rào cản đó?
4. Bạn cần những nguồn lực nào để thực hiện?
5. Hành động và kiên định con đường đã chọn.
Phạm Thanh Tú

MTM.edu.vn

Trả lời