Độ khó của việc rèn luyện năng lực

Độ khó của việc luyện các yếu tố tạo nên năng lực như sau:
Dễ: Kiến Thức
Trung bình: Kỹ Năng
Khó: Thái độ
Câu chuyện về tuyển dụng nhân viên bán hàng:
Khi tôi tuyển nhân viên bán hàng thì những cái tôi quan tâm nhất đó là anh ta có muốn, sẵng sàng vấn thân vào công việc hay không? tiếp theo là các kỹ năng và kinh nghiệm anh ta có về việc bán hàng liên quan không? …
Vì theo tôi Kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và cách bán hàng thì chúng ta có thể đào tạo họ nhưng nếu họ không muốn học và muốn làm thì cũng không thay đổi được gì và chúng ta chỉ tốn công vô ích.

Phạm Thanh Tú

MTM.edu.vn

Trả lời